Onze school

 • De Panta Rhei is een school die kinderen een prettige en veilige leeromgeving biedt. 
 • Dit is voor ons de meest belangrijke basis om tot prestaties te kunnen komen!
 • Ook voor personeel en ouders heerst er een prettige sfeer.
 • Duidelijkheid en structuur in aanpak en doorgaande lijnen zijn daarbij van belang.
 • De Panta Rhei is een grote school waarbij alle groepen, een peuterspeelzaal en een BSO onder één dak gehuisvest zijn!
 • Zowel voor ouders als kinderen draagt dit bij aan de rust, omdat zij maar naar één locatie hoeven te gaan. Doordat het gebouw uit vleugels bestaat en meerdere ingangen heeft, blijven de kleinschaligheid, sfeer en rust voelbaar. 
 • Op de Panta Rhei is elk kind uniek en heeft zoveel als mogelijk recht op een eigen weg, een eigen pad.
 • We kunnen dat grotendeels bieden dankzij een veilige leeromgeving, goed gekwalificeerd personeel en de inzet van een uitstekende leerlingenzorg.
 • De Panta Rhei heeft een uitstekende leerlingenzorg.
 • Zo kunnen kinderen binnen én buiten de klas extra begeleid worden.
 • Deze begeleiding kan bestaan uit extra uitleg, hulp of deelname aan een Plusklas voor groepen kinderen die meer uitdaging en verdieping nodig hebben.
 • Tevens bieden wij fysiotherapie en logopedie aan.
 • De Panta Rhei biedt kinderen een prettige en uitnodigende schoolomgeving;
 • Zowel het gebouw als het schoolplein zijn aantrekkelijk voor de kinderen en stralen rust en ruimte uit.
 • Op de Panta Rhei zien wij onderwijs en opvoeden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. We willen daarom goed op elkaar af blijven stemmen.
 • Wij vinden goede en open contacten tussen ouders en school heel belangrijk.
 • We willen laagdrempelig zijn voor alle betrokkenen in de school.
 • Goede communicatie is heel belangrijk en daar besteden wij veel aandacht aan, zodat ouders altijd goed geïnformeerd zijn.
 • “Panta Rhei” betekent letterlijk: “Alles stroomt; alles is steeds in beweging, in wording”. 

Dat maakt de Panta Rhei een bruisende school. Dat willen we ook graag zijn.