Fysiotherapie in school

Wij bieden (schoolgerelateerde) fysiotherapie aan op school. Kinderen die problemen ondervinden in de motorische ontwikkeling (schrijf-motoriek, balans, gooien/vangen, lopen/rennen, etc.) kunnen behandeling op school krijgen.Voor beide disciplines geldt dat het fijn is om korte lijntjes tussen school, behandelaar en ouders te hebben. De lestijd die kinderen missen is minimaal, aangezien er geen reistijd en wachttijd aan verbonden is.Signalering kan vanuit de leerkracht zijn, maar ook u als ouders kunt aangeven wanneer u denkt dat logopedie of fysiotherapie helpend kan zijn voor uw kind. Neemt u dan contact op met de leerkracht of met IB-ers