Leerplicht en verlof

Wilt u extra vrij voor bijzondere familie aangelegenheden zoals een huwelijk of begrafenis dan kunt u een verlofaanvraag doen via Social schools of mailen naar directie.pr@skovv.nl

Wij hanteren bij een verlofaanvraag de regels zoals de leerplichtwet voorschrijft. Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de school gemeld worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een boete.

Op de website van de gemeente Ede kunt u eventueel ook lezen welke regels er zoal gelden voor deze vorm van verlof (klik op ‘educatie, zorg en welzijn’ en op ‘leerplicht’)

In de folder van de gemeente Ede kunt u er meer over lezen. De folder kunt u hieronder lezen door erop te klikken.