Leerplicht en verlof

Wilt u extra vrij voor bijzondere familie aangelegenheden zoals een huwelijk of begrafenis dan kunt u een verlofaanvraagformulier op school halen en invullen of hier vanaf de website downloaden. Een verlofformulier kunt u op school afgeven met duidelijk ingevuld de reden waarom u verlof aanvraagt en voorzien van uw handtekening.

Downloaden van een verlofaanvraagformulier kan ook door de klikken op onderstaande link:
​​
Verlofaanvraagformulier Panta Rhei 

Wij hanteren bij een verlofaanvraag de regels zoals de leerplichtwet voorschrijft. Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de school gemeld worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een boete.

In de folder van de gemeente Ede kunt u er meer over lezen. De folder kunt u hieronder lezen door erop te klikken.
Brochure leerplicht 2012

Op de website van de gemeente Ede kunt u eventueel ook lezen welke regels er zoal gelden voor deze vorm van verlof (klik op ‘educatie, zorg en welzijn’ en op ‘leerplicht’)