Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die elk jaar allerlei activiteiten organiseert in samenwerking met het team. Hieronder vallen feestelijke activiteiten zoals de vieringen van Sinterklaas en Kerst, ondersteuning bij de kinderboekenweek en schoolfotograaf, organiseren van de avondvierdaagse en nog veel meer. Zij ondersteunen het team hiermee enorm en dat allemaal om van de basisschoolperiode een leuke periode voor de kinderen te maken met allerlei activiteiten en festiviteiten.

Ook kunt u met op- en aanmerkingen of suggesties t.a.v. praktische en organisatorische zaken terecht bij de ouderraad. Dit wordt dan besproken op de eerstvolgende vergadering van de ouderraad. Deze vergaderingen vinden ongeveer zes keer per jaar plaats. Mail naar or.pr@skovv.nl

De leden van onze OR 2022-2023 zijn:

  • Babette Lam (voorzitter)
  • Mariska Onstein (penningmeester)
  • Joyce van Ooijhuizen (penningmeester)
  • Linda Bouma
  • Paula Cornelissen
  • Marcella ter Haar
  • Esmee de Leeuw
  • Sandra Bakker
  • Patricia Lok
  • Monique van de Linde