Tussenschoolse opvang

Tijdens de middagpauze kunt u uw kind laten overblijven. Het overblijven is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tussen 12.00 uur en 13.00 uur, onder begeleiding van een vaste groep enthousiaste overblijfkrachten. Er is een apart informatieboekje beschikbaar op school over hoe de tussenschoolse opvang op de Panta Rhei geregeld is. Onderaan deze pagina kunt u deze ook aanklikken en lezen!

Nieuwe leerlingen
Voor nieuwe leerlingen, meestal de jongste kleuters, is de overgang naar school een hele stap. Wij adviseren ouders om hun kind pas te laten overblijven als het helemaal gewend is op school. Mocht u twijfelen over het overblijven of nog vragen hebben, kunt u altijd terecht bij de overblijfcoördinator Annelies Koning tel: 0318 - 620502, email: tso.pr@skovv.nl.

Aanmelding en financiën TSO
Als u uw kind op vaste dagen laat overblijven, kunt u dit doorgeven aan Annelies Koning (onze vaste overblijfcoördinator op school). Het voordeel is dat u dan niets meer op de inschrijflijst hoeft in te vullen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat u uw kind bij verhindering afmeldt bij Annelies. Wanneer uw kind incidenteel overblijft, kunt u dat per mail (tso.pr@skovv.nl) of via Social Schools doorgeven. Wij ontvangen de aanmelding graag voor 11.00 uur. Er kan dan van tevoren bekeken worden hoeveel kinderen er overblijven. Mocht u uw kind op vaste dagen over willen laten blijven, dan kunt u hieronder een inschrijfformulier downloaden en printen. Als u deze heeft ingevuld kunt u deze afgeven op school of mailen naar tso.pr@skovv.nl.

De kosten voor het overblijven zijn:
- € 2,00 per keer bij een minimale vooruitbetaling van 10 keer (€ 20,00)

Betaling voor het overblijven kan uitsluitend door het bedrag over te maken op ons rekeningnummer NL91 RABO 0347 6099 45  van de Rabobank met vermelding van Panta Rhei, TSO en de naam van uw kind. U wordt verzocht het overblijftegoed ook zelf in de gaten te houden en tijdig aan te vullen. Het is ook mogelijk om per maand (middels automatische machtiging bij de bank), of per half jaar vooruit te betalen. Het overblijftegoed vervalt nooit.