Klachtenregeling

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Er bestaan daarom, naast de wettelijke juridische procedures, voor het onderwijs verschillende mogelijkheden voor behandeling van klachten en geschillen. SKOVV heeft hiervoor een eigen klachtenregeling die u hier kunt lezen:

Klik hier
Externe vertrouwenspersoon

In beginsel kan iemand met een klacht of geschil zich direct wenden tot het bestuur van SKOVV of een van de commissies, maar het verdient de voorkeur niet meteen de weg van de officiële klacht te kiezen.
Door met elkaar te praten en vooral goed te luisteren zal een officiële klachtenprocedure meestal te voorkomen zijn. De zorgvuldigheid brengt mee dat een probleem altijd eerst met de direct betrokkene zelf wordt besproken. Een leerkracht doet er verstandig aan zo snel mogelijk met de ouders contact te zoeken en open kaart te spelen over een probleem. Het kan ook zeer nuttig zijn dat hij/zij een probleem vroegtijdig in het team bespreekt.
Bovendien kan het raadzaam zijn de vertrouwenspersoon van de school of het bestuur om advies te vragen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de (externe) vertrouwenspersoon in de voorfase van de behandeling van klachten een belangrijke rol kan vervullen. Door het tijdig inschakelen van een vertrouwenspersoon kan escalatie worden voorkomen.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:

Sonja Tettero
06-24676470
sonja@vertrouwenszaken.nl 
http://vertrouwenszaken.nl