Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2023-2024 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag  01 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024

Hemelvaart

09 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie  12 juli t/m 23 augustus 2024

 

Studiedagen en vrije dagen 2023-2024

SKOVV dag                                       
04 oktober 2023                                                     
Dinsdag MIDDAG
5 december 2023
Vrijdagmiddag
22 december 2023
Donderdag en vrijdag
08 en 09 februari 2024
Maandag en dinsdag
26  en 27 februari 2024
Donderdag 
28 maart 2024
Dinsdag
2 april 2024
Vrijdag MIDDAG
26 april 2024
Maandag en dinsdag
24 en 25 juni 2024
Donderdag
11 juli 2024