Missie en visie

"Iedereen is een kampioen als het zijn of haar persoonlijk record verbreekt."

De Panta Rhei is een katholieke school. Wij willen een school zijn waar kinderen in een prettige, gestructureerde, uitdagende en veilige leeromgeving kunnen leren en ontwikkelen aansluitend op hun onderwijsbehoeften. Wij vinden dat elk kind en ieder mens uniek is en telt! Zeker ook voor ouders willen we een prettige en veilige omgeving bieden die laagdrempelig is! Dat maakt de Panta Rhei een prettige school in een veilige omgeving voor kinderen, maar zeker ook voor ouders en personeel.

Wij willen goed voor onze kinderen zorgen. Dat betekent dat wij goed kijken naar wat een kind/een groep nodig heeft op het gebied van leerstof, aandacht, omgangsvormen, enzovoort.

Wij dragen zorg voor het welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen en zorgen dat onze groep zo is ingericht dat elk kind zo veel mogelijk tot zijn recht komt. Elk kind leert en ontwikkelt zich anders. Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten. En elk kind heeft recht op onderwijs op maat. Zorg op de Panta Rhei staat gelijk aan een passend aanbod voor alle kinderen.

 

De Katholieke identiteit

De Panta Rhei is een katholieke basisschool. Op de Panta Rhei worden de Katholieke feestdagen gevierd, waarbij het verhaal en de betekenis van het Feest aan bod komen. Er wordt wekelijks in iedere klas aandacht besteed aan het Katholieke geloof en Levensbeschouwing in het algemeen. Door dit expliciet na te streven, draagt dit bij aan een sfeer van saamhorigheid en aan een positief leef -en werkklimaat. Ons dagelijks handelen wordt voortdurend aangestuurd door zowel Katholieke normen en waarden als normen en waarden die wij op de Panta Rhei willen uitdragen. Panta Rhei betekent letterlijk:  "Alles stroomt, alles in beweging!"  Wij maken dat als school graag meer dan waar!